Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

5.2.1   Baten en lasten per programma

bedragen x € 1.000

Programma

Rekening 2018

Primitief 2019

Actueel 2019

Rekening 2019

Verschil

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

22.005

N

23.119

N

23.727

N

22.047

N

1.680

V

Baten

438

V

410

V

428

V

534

V

106

V

Saldo

21.567

N

22.708

N

23.299

N

21.513

N

1.786

V

Storting reserves

274

N

272

N

304

N

304

N

0

N

Onttrekking reserves

1.700

V

1.450

V

2.516

V

720

V

1.796

N

Saldo resultaat

20.140

N

21.530

N

21.087

N

21.097

N

9

N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

28.540

N

26.625

N

29.058

N

27.376

N

1.682

V

Baten

4.486

V

3.004

V

4.212

V

4.165

V

47

N

Saldo

24.054

N

23.621

N

24.845

N

23.211

N

1.635

V

Storting reserves

350

N

211

N

227

N

305

N

78

N

Onttrekking reserves

1.084

V

598

V

740

V

762

V

22

V

Saldo resultaat

23.319

N

23.234

N

24.331

N

22.753

N

1.578

V

03 Individuele ondersteuning

Lasten

138.539

N

119.802

N

139.157

N

138.041

N

1.116

V

Baten

33.551

V

27.533

V

27.998

V

27.666

V

332

N

Saldo

104.988

N

92.269

N

111.159

N

110.374

N

785

V

Storting reserves

692

N

1.534

N

2.538

N

1.725

N

813

V

Onttrekking reserves

2.195

V

1.090

V

5.063

V

3.815

V

1.248

N

Saldo resultaat

103.485

N

92.714

N

108.634

N

108.285

N

349

V

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

29.740

N

21.735

N

28.962

N

19.526

N

9.436

V

Baten

30.336

V

18.212

V

21.449

V

13.858

V

7.590

N

Saldo

597

V

3.524

N

7.513

N

5.668

N

1.845

V

Storting reserves

108

N

108

N

8

N

139

N

131

N

Onttrekking reserves

2.250

V

354

V

5.154

V

4.524

V

630

N

Saldo resultaat

2.738

V

3.278

N

2.368

N

1.282

N

1.085

V

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

70.830

N

87.608

N

88.416

N

55.806

N

32.610

V

Baten

60.622

V

76.693

V

69.625

V

44.812

V

24.813

N

Saldo

10.209

N

10.914

N

18.791

N

10.993

N

7.798

V

Storting reserves

5.484

N

17.487

N

9.501

N

3.456

N

6.045

V

Onttrekking reserves

6.410

V

20.260

V

18.917

V

6.248

V

12.669

N

Saldo resultaat

9.282

N

8.141

N

9.375

N

8.201

N

1.174

V

06 Veiligheid

Lasten

11.798

N

11.221

N

12.700

N

11.179

N

1.521

V

Baten

1.769

V

1.226

V

2.416

V

2.019

V

397

N

Saldo

10.029

N

9.995

N

10.284

N

9.160

N

1.124

V

Storting reserves

67

N

56

N

0

N

0

N

0

N

Onttrekking reserves

45

V

13

N

182

V

30

V

152

N

Saldo resultaat

10.051

N

10.064

N

10.102

N

9.130

N

972

V

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

33.061

N

32.489

N

33.876

N

33.820

N

56

V

Baten

15.089

V

13.683

V

13.772

V

14.703

V

931

V

Saldo

17.973

N

18.806

N

20.104

N

19.117

N

987

V

Storting reserves

3.235

N

1.909

N

1.811

N

1.790

N

21

V

Onttrekking reserves

1.754

V

1.132

V

2.984

V

1.418

V

1.566

N

Saldo resultaat

19.453

N

19.583

N

18.931

N

19.490

N

559

N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

57.299

N

51.987

N

55.593

N

59.884

N

4.291

N

Baten

238.156

V

238.066

V

245.666

V

257.060

V

11.395

V

Saldo

180.857

V

186.079

V

190.073

V

197.176

V

7.104

V

Storting reserves

33.052

N

20.260

N

16.688

N

21.362

N

4.674

N

Onttrekking reserves

35.189

V

12.725

V

21.443

V

24.090

V

2.646

V

Saldo resultaat

182.994

V

178.544

V

194.828

V

199.903

V

5.076

V

Totaal

Lasten

391.811

N

374.586

N

411.489

N

367.678

N

43.810

V

Baten

384.446

V

378.827

V

385.565

V

364.819

V

20.746

N

Saldo

7.365

N

4.241

V

25.923

N

2.860

N

23.064

V

Storting reserves

43.263

N

41.837

N

31.077

N

29.081

N

1.995

V

Onttrekking reserves

50.628

V

37.596

V

57.000

V

41.607

V

15.393

N

Saldo resultaat

0

V

0

V

0

V

9.666

V

9.666

V

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49