Overige bijlagen

Bijlage 1 - Kerngegevens

Omschrijving

01-01-2019

31-12-2019

Aantal inwoners

115.720

117.160

van 0 -3 jaar

5.410

5.490

van 4 -16 jaar

18.480

18.470

van 17 - 64 jaar

70.780

71.530

Stand 1-1-2019 aangepast.

van 65 jaar en ouder

21.050

21.670

Stand 1-1-2019 aangepast.

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ

1.793

1.719

Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren

301,93

294,1

Omschrijving

01-01-2019

31-12-2019

Oppervlakte gemeente

31.868

31.868

In ha.

Aantal adressen

57.612

58.477

Gegevens afkomstig uit BAG.

Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

50.069

50.729

Gegevens afkomstig uit BAG

Verblijfsobject gevormd

1.840

1.894

Status gevormd: uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld.

Verblijfsobject in gebruik

54.181

54.914

Status in gebruik: een adres is actief.

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

1.591

1.646

Status in gebruik (niet ingemeten) :Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief.

Verbouwing verblijfsobject

23

Nieuwe categorie in het kader van BAG2.0. Status verbouwing: op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend. Het adres is actief.

Wegen: asfalt en beton

3.315.658

3.318.669

In m2.

Wegen: elementen

2.845.657

2.770.848

In m2. Stand 21-02-2019

Wegen: onverhard

666.502

648.917

In m2.

Bomen

62.745

63.582

Aantal

Gazon

626.750

638.723

In m2

Bermen

2.463.951

2.300.922

Binnenstedelijk en buitengebied in m2.

Cultuurlijke beplantingen

407.477

450.718

In m2

Bos en natuurgebied

2.467

2.467

In ha

Natuurlijke beplantingen

1.470.718

990.255

In m2

Aantal speelplekken

228

240

Exclusief trapveldjes

Aantal speelplekken

255

267

Inclusief trapveldjes

Lengte vrijvervalriolering

643,3

649,8

In km. Hiervan is 19 km vrijverval in het buitengebied.

Lengte (km) mechanische riolering

366

366,5

Hiervan is 115 km vrij vervalleiding in het buitengebied.

Lichtmasten

19.250

19.629

Aantal.

Aantal verkeersregelinstallaties

28

24

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49