Programmaverantwoording

Leeswijzer

De voortgang van de prestaties bij het onderdeel 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' wordt aangegeven met de volgende kleuren:

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

Prestaties die zijn afgerond of op schema liggen worden in principe niet toegelicht. Wanneer iets bijzonders te melden is of bij omvangrijke projecten wordt wel nadere informatie verstrekt. Ook indien een prestatie aandacht vraagt wordt een toelichting gegeven.

Bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' worden onderwerpen die zijn genoemd bij de Actualisatie, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023, tussen haakjes aangegeven met de aanduiding ‘Act. 2019’ en het bijbehorende bedrag.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49