Home

Algemeen

College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders was per 31 december 2019 als volgt samengesteld:

Burgemeester Verhulst
Burgemeester René Verhulst is verantwoordelijk voor: Algemene bestuurlijke zaken (waaronder: Juridische advisering, Klachtenafhandeling, Kabinetszaken, Secretariaatszaken en Griffiezaken), Integrale veiligheid (waaronder: Toezicht en Interventie Team), Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Rampen en calamiteitenbestrijding, Horeca, Citymarketing en evenementen, Public affairs waaronder Gelrestad, Burgerzaken en Verkenning Ede 2030/actualisering Visie Ede 2025.
 
Wethouder Meijer
Wethouder Leon Meijer is lid van de ChristenUnie. Hij is verantwoordelijk voor: Jeugdzorg en jeugd, Onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, Sociale infrastructuur, Publieke gezondheidszorg/Veilig Thuis/VGGM, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, WFC, KennisAs Ede-Wageningen, Kenniscampus Zandlaan, Food, Regiobestuur Regio FoodValley, Financiën en Luchtvaart.

Wethouder Vreugdenhil
Wethouder Willemien Vreugdenhil is lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Zij is verantwoordelijk voor: Economie, Grondzaken, Levendig centrum, Programma buitengebied, Agrarische/veterinaire zaken/ dierenwelzijn, Omgevingswet (coördinerend wethouder), Natuur en landschap, biodiversiteit en Welzijn en wijkaanpak.

Wethouder De Pater
Wethouder Peter de Pater is lid van GemeenteBelangen (GB). Hij is verantwoordelijk voor: Ruimtelijke ontwikkeling, Spoorzone, Verkeer en vervoer, Sport, Recreatie en toerisme en Facilitaire zaken.

Wethouder Veltman-Kamp
Wethouder Hester Veltman-Kamp is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Zij is verantwoordelijk voor: Participatiewet en arbeidsmarkt, Werk en inkomen, Werkkracht, Euregio, Sociaal domein (coördinerend wethouder), Cultuur en monumenten, Personeel en Organisatie, Handhaving (Omgevingsdienst De Vallei) en Digitalisering en privacy (inclusief onderzoek).

Wethouder Hoefsloot
Wethouder Lex Hoefsloot is lid van GroenLinks (GL). Hij is verantwoordelijk voor: Programma duurzaamheid, Milieu, Water en Afval, Klimaat (coördinerend wethouder klimaat), waaronder energietransitie, Beheer Openbare Ruimte, Wonen en zorg, Vastgoed, Wet maatschappelijke ondersteuning, Discriminatie, emancipatie, integratie (inclusief vluchtelingen/statushouders), Programma Inclusie, Communicatie, Publiekszaken en Burgerparticipatie.

Gemeentesecretaris Van Elteren (per 1 februari 2020 René Groen)
Piet van Elteren is de gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Ede. De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en vormt de verbinding tussen het college en de ambtelijke organisatie. Als algemeen directeur heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de organisatie en is hij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.

Gemeenteraad
De Edese gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Burgemeester René Verhulst is de voorzitter van de gemeenteraad. Gerrit Hagelstein is de griffier.

De gemeenteraad was per 31 december 2019 als volgt samengesteld:

Burgerbelangen

2 zetels

CDA

6 zetels

ChristenUnie

6 zetels

D66

1 zetel

Democratische Kiezers Ede

1 zetel

EdeNU

2 zetels

Fractie Wijnsouw

1 zetel (met ingang van juni 2019)

GemeenteBelangen

4 zetels (bij aanvang 2019 5 zetels)

GroenLinks

4 zetels

PvdA

1 zetel

SGP

7 zetels

VVD

4 zetels

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49