Overige bijlagen

Bijlage 2 - Overzicht van restantkredieten

Bijlage 2 - Overzicht van restantkredieten

 

bedragen x € 1

Project

Startjaar krediet

Netto Krediet

Uitgaven minus Inkomsten t/m 2019

Restant Uitgaven minus Inkomsten t/m 2019

Totale nog te verwachten uitgaven/inkomsten vanaf 2020

Geprognotiseerde over-of onderschrij-ding per einde project

Krediet ouder dan 2 jaar ja/nee

Afsluiten ja/nee

Toelichting

A130004 IP 2019 Vervanging Openbare Ruimte

20-2-2017

0

0

0

0

0

ja

ja

Krediet is verdeeld naar kredieten IP 2019

A130005 IP 2020 Vervanging Openbare Ruimte

20-6-2018

1.517.098

-1.228

1.518.326

1.518.326

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A130006 IP 2021 Vervanging Openbare Ruimte

20-6-2018

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A131001 Onderh wegen en groen Ede-Veldhuizen

19-12-2017

360.008

360.708

-700

0

-700

ja

ja

Werk is gerealiseerd. 

A131002 Ede-Veldhuizen div. investeringen

25-10-2019

109.992

0

109.992

109.992

0

nee

nee

A160004 Bomenbeleidsplan 2016

22-12-2015

600.000

600.000

0

0

0

ja

ja

Projecten zijn gerealiseerd, krediet kan afgesloten worden.

A160006 Bomenbeleidsplan 2017

12-5-2017

565.500

565.500

0

0

0

ja

ja

Projecten zijn gerealiseerd, krediet kan afgesloten worden.

A160007 Bomenbeleidsplan 2018

12-5-2017

472.300

472.300

0

0

0

ja

ja

Projecten zijn gerealiseerd, krediet kan afgesloten worden.

A160008 Bomenbeleidsplan 2019

16-5-2017

241.500

113.495

128.005

128.005

0

ja

nee

Oplevering projecten in februari 2020, daarna komen facturen naar project. 

A160009 Bomenbeleidsplan 2020

16-5-2017

283.000

-13.315

296.315

296.315

0

ja

nee

Krediet is beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2020

A160010 Bomenbeleidsplan 2021

2-8-2018

283.000

0

283.000

283.000

0

nee

nee

Krediet is beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2021

A160011 IP 2018 Groen

9-10-2018

300.000

300.000

0

0

0

nee

ja

Werk is gerealiseerd

A160012 Boomziektes 2019

31-12-2018

279.645

33.801

245.844

245.844

0

nee

nee

Oplevering projecten in februari 2020, daarna komen facturen naar project. 

A160013 Boomziektes 2020

31-12-2018

317.000

0

317.000

317.000

0

nee

nee

Krediet is beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2020.

A160014 Boomziektes 2021

31-12-2018

317.000

0

317.000

317.000

0

nee

nee

Krediet is beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2021.

A160015 IP 2019 Cultuurlijk groen

6-2-2019

160.000

154.244

5.756

0

5.756

nee

ja

Werk is gerealiseerd

A160016 Bomenbeleidsplan 2022

18-7-2019

600.000

0

600.000

600.000

0

nee

nee

Krediet is beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2022.

A160017 IP 2019 Bomen

3-12-2019

60.000

21.047

38.953

38.953

0

nee

nee

Werk nog niet geheel uitgevoerd. Afronding in 2020. 

A160018 IP 2020 Cultuurlijk groen

3-12-2019

50.000

0

50.000

50.000

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A160019 IP 2020 Bomen

3-12-2019

50.000

0

50.000

50.000

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A160100 Directievoering Groenprojecten

31-12-2012

0

0

0

0

0

ja

ja

Overgezet naar exploitatie.

A161002 Bomenbeleidsplan-Maandereng fase 2

20-6-2018

60.000

60.000

0

0

0

nee

ja

Project is gerealiseerd, krediet kan afgesloten worden.

A161003 Bomenbeleidsplan-Van Heeckerenlaan

3-8-2018

34.500

34.500

0

0

0

nee

ja

Project is gerealiseerd, krediet kan afgesloten worden.

A161004 BBP- Verl Amsterdamsewg-Bunschoterwg

21-5-2019

20.355

12.865

7.490

7.490

0

nee

nee

Afrondende werkzaamheden, inclusief bijdragen disciplines vindt plaats in 2021.

A161101 Proosdijpark vervolg

20-2-2017

330.000

330.000

0

0

0

ja

ja

gecorrigeerd

A168001 Bomenbeleidsplan-Groenewg-Pothovenln

7-6-2018

67.700

288.241

-220.541

-220.541

0

nee

nee

Binnen dit project is met werk werk gemaakt, waardoor krediet tijdelijk negatief staat.
Definitieve oplevering project vindt in maart - april 2020 plaats, waarna bijdragen betrokken disciplines (Wegen, Water, Begraafplaatsen en Verkeer) overgeboekt worden.

A180001 IP 2019 Spelen

3-12-2019

64.426

64.426

0

0

0

nee

ja

Werk is gerealiseerd

A180002 IP 2020 Spelen

3-12-2019

65.574

0

65.574

65.574

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A190006 IP 2016 Driespr-Reemst-Westenrodeweg

20-9-2016

249.388

249.388

0

0

0

ja

ja

Werk is gerealiseerd

A190201 V110 Fietspaden 1 naar 2 richtingen

8-12-2016

100.000

18.263

81.737

81.737

0

ja

nee

Aantal lokaties komen in aanmerking. Defiinitieve locatie wordt in 2020 bepaald en gerealiseerd. Zie ook A190230.

A190202 H340 SFR Ede-Veenendaal

8-12-2016

1.309.540

438.117

871.423

871.423

0

ja

nee

Deel tussen Koepeltunnel en gemeentegrens Veenendaal wordt grotendeels in 2020 uitgevoerd.  Afronding in  2021.

A190203 H170 SFR Ede-Wageningen

8-12-2016

1.120.000

414.078

705.922

705.922

0

ja

nee

Begin 2020 wordt de SOK getekend. Dit is basis voor de subsidie van provincie en rijk. De verschillende delen van de doorfietsroute worden in verschillende jaren uitgevoerd. Zie ook A190280.

A190204 G100 Innovaties SFR Ede-Wageningen

8-12-2016

100.000

1.620

98.380

98.380

0

ja

nee

Project is gekoppeld aan uitvoering van een deel van de SFR E-W.

A190205 H260 N-Z fietspad Veldhuizen

8-12-2016

596.856

340.751

256.105

256.105

0

ja

nee

Werk is grotendeels uitgevoerd in 2019. Financiële afwikkeling vindt in 2020 plaats. Fietsbrug wordt in 2020 gerealiseerd.

A190207 H240 Aanrijdroutes F-tunnel Kerkweg

8-12-2016

413.000

116.148

296.852

296.852

0

ja

nee

Eerste fase, route naar Tooroplaan, wordt in 2020 uitgevoerd. Fietsstraat over parkeerterrein bij westelijke route naar Keesomstraat (Stroombergflat) i.c.m. vervanging riool, uitvoering 2021.

A190208 V240 Verl.maanderweg/Schaapsweg

8-12-2016

438.719

55.708

383.012

383.012

0

ja

nee

Dit project wordt uitgevoerd tijdens een buitendienststelling op het spoor die in 2021  ingepland is.

A190209 V270 Telefoonweg/De Halte

8-12-2016

113.040

16.469

96.571

96.571

0

ja

nee

Uitvoering wordt gekoppeld aan reconstructie Telefoonweg (LC) in 2021.

A190210 H150 Stationweg/Maandereind

8-12-2016

82.800

14.966

67.834

67.834

0

ja

nee

Project is onderdeel van LC-project Maanderplein. Uitvoering is gepland in 2021.

A190211 H210 Stationsweg/telefoonweg

8-12-2016

57.600

16.924

40.677

40.677

0

ja

nee

Uitvoering wordt gekoppeld aan reconstructie Telefoonweg (LC) in 2021.

A190213 V220 Tooroplaan-Emmalaan

9-12-2016

547.700

547.370

330

330

0

ja

nee

Werk is uitgevoerd in 2019. Eindafrekening komt begin 2020.

A190214 V250 Molenstraat

9-12-2016

316.400

194.916

121.484

121.484

0

ja

nee

Werk is grotendeels uitgevoerd in 2019. Financiële afwikkeling vindt in 2020 plaats. Ook moeten er nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan fietspad t.g.v. scheurvorming.

A190215 V10 Commandeursweg/Molenweg

9-12-2016

405.040

357.709

47.331

47.331

0

ja

nee

Afrondende werkzaamheden vinden plaats in 2020, evenals overdracht aan beheer.

A190216 H10 Arnhemseweg

9-12-2016

222.500

198.521

23.979

23.979

0

ja

nee

Vanwege werk met werk maken is project grotendeels in 2019 uitgevoerd, waarbij afrondende werkzaamheden in eerste maanden 2020 plaats zullen vinden.

A190218 V100 Gezondheidscentrum Lunteren

9-12-2016

307.378

307.377

1

0

1

ja

ja

Project is afgerond

A190219 H460 Verlengde Maanderweg

9-12-2016

228.940

0

228.940

228.940

0

ja

nee

Betreft bijdrage aan een integraal rioleringsproject. Start uitvoering in 2020, afronding in 2021.

A190220 H500 Hakselseweg (Rozenpl-Klaphek)

9-12-2016

154.368

0

154.368

154.368

0

ja

nee

Betreft bijdrage aan een integraal rioleringsproject. Start uitvoering in 2020, afronding in 2021.

A190221 H440 N-Z fietspad Frankeneng

27-6-2017

92.862

92.862

0

0

0

ja

ja

Planvoorbereiding afgerond. Zie ook A190229.

A190222 H140 Herprofilering Marktstraat

30-4-2018

110.000

0

110.000

110.000

0

nee

nee

Betreft bijdrage aan Levendig Centrum project reconstructie Marktstraat. Uitvoering staat gepland in 2023.

A190223 H280 Tweeri. Oostkant Dreeslaan

5-12-2018

100.000

0

100.000

100.000

0

nee

nee

Bij de Programmabegroting 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor 2020 (Fietsplan 2e tranche). Voorbereiding 2020, uitvoering 2021.

A190224 H90 Fietstunnel Ede-West

5-12-2018

2.200.000

20.909

2.179.092

2.179.092

0

nee

nee

Bij de PB 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 t/m 2022. Jaarschijf 2023 komt beschikbaar bij PPN 2021-2024.

A190225 S50 Fietsenstallingen buiten centrum

5-12-2018

50.000

0

50.000

50.000

0

nee

nee

Bij de Programmabegroting 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor 2022 (Fietsplan 2e tranche).

A190226 R50 Veluwe transferium

5-12-2018

250.000

0

250.000

250.000

0

nee

nee

Idem.

A190228 H270 Tweeri. Westkant Dreeslaan

11-12-2018

548.100

0

548.100

548.100

0

nee

nee

Bij de Programmabegroting 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor 2021 (Fietsplan 2e tranche).

A190229 H440 N-Z fietspad Frankeneng (2)

11-12-2018

950.000

23.581

926.419

926.419

0

nee

nee

Idem.

A190230 V110 Fietspaden 1 naar 2 ri (2)

11-12-2018

100.000

0

100.000

100.000

0

nee

nee

Bij de Programmabegroting 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor 2021 (Fietsplan 2e tranche). Zie ook A190201.

A190280 Fietsoversteek Emmalaan

9-2-2017

4.000.000

309.306

3.690.694

3.690.694

0

ja

nee

Zie ook A190203.

A191033 Tweerichtingenfietspad Keesomstraat

25-3-2015

230.000

128.836

101.164

101.164

0

ja

nee

3/4 gedeelte van het traject is uitgevoerd (Tooroplaan-Vening Meineszstraat). De Parallelweg zal in 2020 uitgevoerd worden.

A191045 IP 2016 Nw M-brtweg-Koningstraat

20-9-2016

1.326.346

1.239.266

87.080

87.080

0

ja

nee

Werk nog niet volledig uitgevoerd. Afronding in 2020. 

A191047 IP 2017 Floreslaan eo

20-2-2017

425.153

425.153

0

0

0

ja

ja

Werk is gerealiseerd.

A191048 IP 2017 Hoflaan/Aalbeek eo

20-2-2017

537.284

537.284

0

0

0

ja

ja

Werk is gerealiseerd. 

A191049 IP 2017 IJ De Schepperlaan

20-2-2017

1.362

0

1.362

1.362

0

ja

nee

Werk wordt in 2022 opgestart

A191051 IP 2016 Arnhemseweg

18-5-2017

210.500

210.500

0

0

0

ja

ja

Werk is gerealiseerd. 

A191052 IP 2016 Bunschoterweg

18-5-2017

48.477

0

48.477

48.477

0

ja

nee

Werk wordt 2020 opgestart

A191053 IP 2017 Bosrand

18-5-2017

219.347

219.347

0

0

0

ja

ja

Werk is gerealiseerd

A191055 IP 2017 Eikenlaan

18-5-2017

116.820

53.351

63.469

63.469

0

ja

nee

Werk wordt afgerond in 2020

A191057 IP 2018 Galvanistraat e.o.

20-3-2018

60.500

0

60.500

60.500

0

nee

nee

Werk wordt 2020 opgestart

A191058 IP 2018 Oranjelaan

20-3-2018

263.692

0

263.692

263.692

0

nee

nee

Werk wordt 2020 opgestart

A191059 IP 2018 Oude Kerkweg

20-3-2018

28.974

0

28.974

28.974

0

nee

nee

Werk wordt 2020 opgestart

A191060 IP 2018 Arnhemseweg

20-3-2018

0

0

0

0

0

nee

ja

A191061 IP 2018 Kolkakkerweg

20-3-2018

496

0

496

496

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A191062 IP 2018 Sportlaan

26-3-2018

24.270

0

24.270

24.270

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A191063 IP 2018 Diedenweg

26-3-2018

51.920

0

51.920

51.920

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A191064 IP 2018 Reehorsterweg

26-3-2018

142.450

0

142.450

142.450

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A191065 IP 2018 Jan Th Tooroplaan

26-3-2018

52.901

52.901

0

0

0

nee

ja

Werk is gerealiseerd

A191066 IP 2018 Bijdrage Hondekop

26-3-2018

0

0

0

0

0

nee

ja

A191067 IP 2018 Kuiperplein

26-3-2018

53.323

0

53.323

53.323

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A191068 IP 2018 Telefoonweg

26-3-2018

578

0

578

578

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A191069 IP 2017 Keesomstraat (II)

9-10-2018

124.803

-179.148

303.951

303.951

0

nee

nee

Project voorlopig doorgeschoven, nieuwe datum van uitvoering nog niet bekend. 

A191071 IP 2019 Zeeheldenbuurt

19-12-2018

13.056

0

13.056

13.056

0

nee

nee

Werk in voorbereiding

A191072 IP 2019 Vossenakker e.o.

19-12-2018

42.908

0

42.908

42.908

0

nee

nee

Werk in voorbereiding

A191073 IP 2019 Fietspad Westrode

19-12-2018

142.500

142.500

0

0

0

nee

ja

Werk is gerealiseerd

A191074 IP 2018 Ericahorst

6-2-2019

45.281

45.281

0

0

0

nee

ja

Werk is integraal op een ander projectnummer uitgevoerd.

A191075 IP 2017 Verl. Maanderweg

26-3-2019

500.000

0

500.000

500.000

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A191117 IP 2017 Klinkenbergerweg Hoofdontsl

27-9-2017

0

0

0

0

0

ja

ja

A193015 IP 2017  Molenstraat

18-5-2017

150.000

150.000

0

0

0

ja

ja

werk is gerealiseerd

A194012 IP 2017 Voortstraat

18-5-2017

0

0

0

0

0

ja

ja

Project voorlopig doorgeschoven, nieuwe datum van uitvoering nog niet bekend. 

A194013 IP 2019 Parallelweg en Mielweg

19-12-2018

97.152

0

97.152

97.152

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A194014 IP 2019 Valkseweg Oost

19-12-2018

82.904

4.905

77.999

77.999

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A195001 IP 2017 Laarweg eo

20-2-2017

171.600

83.661

87.939

87.939

0

ja

nee

Werk is in uitvoering, nog niet afgerond

A196004 IP 2017 Pakhuisweg De Klomp

20-2-2017

0

0

0

0

0

ja

ja

A197007 IP 2019 AG Wijersweg

19-12-2018

126.306

1.688

124.619

124.619

0

nee

nee

werk wordt in 2020-2021 opgestart

A198004 Overige voorzien. sportpark Otterlo

12-9-2017

310.000

334.030

-24.030

0

-24.030

ja

nee

In 2020 zullen nog enkele punten voor de oplevering worden uitgevoerd, mogelijk via een aanvullend krediet (kosten nog niet goed in te schatten).

A198005 IP 2018 Groeneweg eo

20-3-2018

230.481

0

230.481

230.481

0

nee

nee

Werk is in uitvoering, nog niet afgerond

A200004 IP 2018 Openbare verlichting

20-3-2018

258.590

258.590

0

0

0

nee

ja

Werk is uitgevoerd. 

A200005 IP 2019 Openbare verlichting

6-2-2019

556.044

243.160

312.884

312.884

0

nee

nee

Werk in uitvoering, nog niet afgerond

A210121 Verv verkeersregelinstallaties 17

31-12-2017

255.000

171.771

83.229

83.229

0

ja

nee

Werk in uitvoering, nog niet afgerond

A210122 Verv verkeersregelinstallaties 18

6-3-2018

385.000

1.595

383.405

383.405

0

nee

nee

Werk in uitvoering, nog niet afgerond

A210123 Verv verkeersregelinstallaties 19

6-3-2018

650.000

10.218

639.782

639.782

0

nee

nee

Werk in uitvoering, nog niet afgerond

A210124 Verv verkeersregelinstallaties 20

6-3-2018

145.000

4.304

140.696

140.696

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A210125 Verv verkeersregelinstallaties 21

6-3-2018

145.000

0

145.000

145.000

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A210126 Diverse verkeersmaatregelen 2018

30-4-2018

100.000

100.467

-467

0

-467

nee

ja

Projecten zijn afgerond.

A210127 Verkeersmaatregelen 2019

25-6-2019

105.000

70.577

34.423

34.423

0

nee

nee

Van dit krediet t.b.v. de uitvoering van diverse routinematige verkeersmaatregelen en -activiteiten is nog budget benodigd voor 2020. 

A210128 Uitwerking verkeersveiligheidsnota

25-6-2019

50.000

94

49.906

49.906

0

nee

nee

Aanpassing rotonde Molenstraat / Telefoonweg. 

A210129 VK optimalisatie VRI's

25-6-2019

15.000

10.174

4.826

4.826

0

nee

nee

Afronding werkzaamheden in 2020.

A210201 V20+V60+H250 Fietsverbeteringen

8-12-2016

250.000

224.650

25.350

25.350

0

ja

nee

Laatste werkzaamheden zullen in 2020 plaatsvinden. Zie ook A210230 voor resterende fietsverbeteringsprojecten.

A210205 V260 School-thuisroutes basisscholen

9-12-2016

90.000

35.236

54.764

54.764

0

ja

nee

Vraagafhankelijk, vermoedelijke uitvoering in 2020 / 2021.

A210206 V125 Risico's voor Scootmobielers

8-12-2016

0

0

0

0

0

ja

ja

Opgenomen in projecten Molenstraat (A190214) en Tooroplaan-Emmalaan (A190213).

A210210 Fietsplanprojecten algemeen

31-12-2017

114.543

114.451

92

92

0

ja

nee

Dit krediet wordt afgesloten bij de afronding van het totale programma Fietsplan.

A210211 V30 Meest vk-onveilige kruispunten

5-12-2018

100.000

0

100.000

100.000

0

nee

nee

Voorbereiding in 2020. Uitvoering in 2021.

A210212 V190 Rotondes Stadspoort

5-12-2018

243.000

0

243.000

243.000

0

nee

nee

Voorbereiding in 2020. Uitvoering in 2021.

A210213 V165 Oversteek Heelsumseweg

5-12-2018

335.000

0

335.000

335.000

0

nee

nee

Voorbereiding in 2020. Uitvoering in 2021.

A210214 P40 Beweegvriendelijke omgeving

5-12-2018

50.000

0

50.000

50.000

0

nee

nee

Bij de Programmabegroting 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 en 2022 (Fietsplan 2e tranche).

A210215 H180 Arnhemseweg-Achterdoelen

5-12-2018

100.000

0

100.000

100.000

0

nee

nee

Voorbereiding in 2021. Uitvoering in 2022.

A210228 Burgerparticipatie (Fietsplanproj)

5-12-2018

0

0

0

0

0

nee

nee

Bij de Programmabegroting 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 t/m 2022 (Fietsplan 2e tranche).

A210229 V260 School-thuisroutes (2)

5-12-2018

75.000

0

75.000

75.000

0

nee

nee

Bij de PB 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 t/m 2022 (Fietsplan 2e tranche). Komende jaarschijven zullen beschikbaar komen bij de komende PPN's.

A210230 H250 Fietsvriendelijke V-maatr 2e tr

5-12-2018

300.000

0

300.000

300.000

0

nee

nee

Bij de PB 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor de jaren 2020 t/m 2022. Jaarschijf 2023 komt beschikbaar bij PPN 2021-2024. Zie ook A210201.

A210231 H110 Fietsvriendelijkere VRI's (2)

11-12-2018

50.000

0

50.000

50.000

0

nee

nee

Bij de Programmabegroting 2019-2022 is dit krediet beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 en 2022 (Fietsplan 2e tranche).

A210232 S90 Kwaliteit fietsenstallingen 2)

8-2-2019

26.314

26.314

0

0

0

nee

ja

Project is afgerond.

A210400 Rec kruispunt Postweg/Westzoom L'ren

15-3-2017

1.000.000

38.991

961.010

961.010

0

ja

nee

Uitvoering grotendeels in 2020. Afwikkeling in 2021.

A210903 PB2013-2016 UVV 2015

30-11-2015

85.000

85.000

0

0

0

ja

ja

Projecten zijn afgerond in 2019.

A210904 PB2014-2017 UVV 2016

2-12-2013

105.000

105.000

0

0

0

ja

ja

Projecten zijn afgerond in 2019.

A211066 Integrale aanpak NS strook

13-10-2016

0

0

0

0

0

ja

nee

A211110 BT Ede-West

15-6-2011

1.000.000

206.374

793.626

793.626

0

ja

nee

Maatregelenpakket is opgesteld in overleg met bedrijven. Uitvoering pakket in 2020 - 2022.

A211120 N224 oversteek voor langzaam verkeer

3-8-2018

60.000

413

59.587

59.587

0

nee

nee

De voetgangersoversteek wordt gekoppeld aan de aanpassing van de groene golf op de N224. Uitvoering is voorzien in 2020.

A213016 Sluipverkeer Bennekom-Oost

18-7-2019

215.000

6.223

208.778

208.778

0

nee

nee

Uitvoering maatregelen in 2020.

A221015 Aanleg parkeerpl Gasperisingel 1-47

11-7-2019

30.000

0

30.000

30.000

0

nee

nee

Uitvoering maatregelen in 2020.

A221102 DCA2-Raadhuisplein/Achterdoelen 1

30-11-2015

32.500

0

32.500

32.500

0

ja

nee

kredieten worden betrokken bij de gebiedsontwikkelingen in de directe omgeving (bijvoorbeeld levendig centrum)

A221103 DCA3 - Raadhuisplein / Achterdoelen

31-1-2019

32.500

0

32.500

32.500

0

nee

nee

Idem.

A221106 DCA6 - Brouwerstraat / Telefoonweg

31-1-2019

32.500

0

32.500

32.500

0

nee

nee

Idem.

A221107 DCA7 - Maandereng

31-1-2019

32.500

0

32.500

32.500

0

nee

nee

Idem.

A230003 Herinrichting Marktplein

9-3-2017

1.700.000

1.874.555

-174.555

0

-174.555

ja

ja

De overschrijding is ontstaan door onvoorziene omstandigheden.  Veel meerwerk is veroorzaakt door het feit dat de ondergrondse infrastructuur van het oude plein niet goed in kaart was gebracht. In een laat stadium in het project moest daarom worden besloten om extra dan wel andere voorzieningen aan te brengen dan in de plannen was voorzien. Verder is een substantieel deel van de overschrijding veroorzaakt door onvoorziene interne tijdsbesteding (overleggen met de marktvereniging, engineering en projectleiding) en enkele, kleinere posten als vervanging halfverharding bij één van de kiosken voor bestrating en het plaatsen van afrasteringen en hagen ten gevolge en ter voorkoming van molest van beplante borders. 

A230004 Vergroening en herinr Kuiperplein

26-4-2017

1.300.000

337.472

962.528

962.528

0

ja

nee

A230005 Herinr Grotestraat/Maandereind

3-5-2017

1.700.000

1.254.773

445.227

445.227

0

ja

nee

A230008 Herinrichting Telefoonweg

31-7-2018

80.000

71.084

8.916

8.916

0

nee

nee

A230009 Maanderplein

31-7-2018

20.000

4.906

15.094

15.094

0

nee

nee

A230010 Herinrichting Torenstraat

8-8-2019

120.000

128.123

-8.123

0

-8.123

nee

nee

Het project is afgerond maar nog niet overgedragen waardoor het krediet nog openstaat. De grotere maat bomen en/of groene staanders Sportted hebben voor een beperkte kostenoverschrijding gezorgd.

A241444 Voorbereidingskrediet Maandereng

5-2-2016

243.092

243.092

0

0

0

ja

nee

Wordt Beatrixschool

A241454 Al Amana uitbreiding

3-7-2018

62.652

61.652

1.000

0

1.000

nee

ja

Afsluiten

A241455 Enka onderwijshuisvesting

3-7-2018

2.821.560

890.856

1.930.704

1.930.704

0

nee

nee

aanhouden

A241456 Al Amana uitbr. 1e inr. 2019

4-2-2019

44.184

44.184

0

0

0

nee

ja

Afsluiten

A241457 Voorbereidingskrediet De Vuurvogel

8-2-2019

200.000

200.000

0

0

0

nee

nee

aanhouden

A241458 SmdB De Kraats 1e inr 11e groep 2019

8-8-2019

14.498

14.498

0

0

0

nee

ja

Afsluiten

A241459 Paasbergschool 1e inr 7e groep 2019

8-8-2019

15.878

15.878

0

0

0

nee

ja

Afsluiten

A241460 Pallas Athene Coll. Perm.Uitbreiding

8-8-2019

869.400

869.400

0

0

0

nee

ja

Afsluiten

A241461 Veluwse Poort bouw

16-10-2019

2.000.000

1.568

1.998.432

1.998.432

0

nee

nee

ENKA aanhouden

A243069 SmdB De Kraats bouw

27-11-2017

3.394.000

2.502.132

891.868

891.868

0

ja

nee

Laatste termijn in 2020

A244048 SmdB Ruitenbeek bouw

27-11-2017

1.410.750

211.306

1.199.444

1.199.444

0

ja

nee

bouw getemporiseerd

A246029 Schoolstraat 1 bouwkosten

19-9-2014

2.031.005

807.127

1.223.878

0

1.223.878

ja

nee

Krediet wordt samengevoegd met A246035

A246035 Schoolstraat 1, Ederveen - nieuwbouw

1-8-2018

5.788.106

309.297

5.478.809

6.702.687

-1.223.878

nee

nee

Bouw begint in 2020

A381106 Sporthal Kenniscampus -Opstallen

13-11-2015

7.000.000

6.895.443

104.557

0

104.557

ja

ja

Dit krediet wordt afgesloten; enkele punten ter afwikkeling lopen via A681051

A381111 Gymlok. Bunschoterweg Inventaris

8-5-2018

30.000

0

30.000

30.000

0

nee

nee

Gaat pas in 2020 uitgevoerd worden.

A381113 Renov inventaris Ridderhof 15

8-11-2019

30.000

0

30.000

30.000

0

nee

nee

A383007 Renov inventaris Platanenweg 2

8-11-2019

30.000

0

30.000

30.000

0

nee

nee

A384003 Gymlok. Kerkhofl Lunteren Invent.

8-5-2018

30.000

0

30.000

30.000

0

nee

nee

Gaat pas in 2020 uitgevoerd worden.

A386002 Inrichting Gymzaal Ederveen Calv/Jul

5-6-2019

70.000

0

70.000

70.000

0

nee

nee

A388001 MFA Otterlo - sport inrichting

20-9-2016

65.000

5.139

59.861

59.861

0

ja

nee

Dit krediet is gerelateerd aan de PAS-discussie. In voorjaar 2020 komt hier meer duidelijkheid over.  1 jaar bouwtijd.

A391101 Peppelensteeg - 2e korfbalv. - topl.

5-6-2018

120.000

120.500

-500

0

-500

nee

ja

A540001 Meubilair begraafplaatsen

19-12-2017

265.500

295.500

-30.000

0

-30.000

ja

ja

Werk is gerealiseerd

A540002 IP 2019 Begraven

8-2-2019

100.000

130.000

-30.000

0

-30.000

nee

ja

Werk is gerealiseerd

A540003 IP 2020 Begraven

8-2-2019

200.000

97.817

102.183

102.183

0

nee

nee

Werk is nog niet afgerond 

A540004 IP 2021 Begraven

8-2-2019

200.000

99.730

100.270

100.270

0

nee

nee

Werk is nog niet afgerond 

A540005 IP 2022 Begraven

8-2-2019

200.000

0

200.000

200.000

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A540006 IP 2023 Begraven

8-2-2019

200.000

0

200.000

200.000

0

nee

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A591100 Uitvindersbuurt - Algemeen

26-2-2008

0

0

0

0

0

ja

ja

A591112 Uitvindersbuurt - Woonrijp - 3e fase

24-8-2011

0

0

0

0

0

ja

ja

Project is afgerond

A591117 Uitvindersbuurt - Planontwikk Veld D

17-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

A591127 Enka plankosten

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

nee

A591128 Enka NW plankosten

30-11-2015

0

0

0

0

0

ja

nee

A591129 Enka uitwerkingsplan

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

nee

A591130 Enka bestemmingsplan Westhal

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

A591131 Enka NW  bestemmingsplan

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

A591132 Enka bijdrage Grondbank

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

A591180 Parklaan plankosten

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

nee

Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2022. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.

A591181 Parklaan verwerving

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

nee

Idem.

A591183 Parklaan knooppunt 4B tm 5

30-11-2014

0

0

0

0

0

ja

nee

Idem.

A591184 Parklaan wegvak 5-6 tm knp 6

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

nee

Idem.

A591185 Parklaan knp 7 tm wegvak 9-10

5-1-2017

3.455.000

0

3.455.000

3.455.000

0

ja

nee

Realisatie van de Parklaan wordt verwacht in 2022. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Parklaan en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.

A591186 Parklaan knooppunt 10

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

nee

Idem.

A591188 Parklaan engineering

12-1-2017

0

0

0

0

0

ja

nee

Idem.

A591200 Spoor algemeen engineering

31-12-2013

29.157.000

0

29.157.000

29.157.000

0

ja

nee

Realisatie van de OV-knoop Spoorzone wordt verwacht in 2024. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Spoorzone en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer per jaareinde altijd nihil hierdoor.

A591201 Spoor algemeen onvoorzien

31-12-2014

0

0

0

0

0

ja

ja

Kredieten worden ingericht conform de vijf deelcontracten. Daarmee is dit nummer overbodig en kan gesloten worden.

A591202 Spoor west engineering

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

De westelijke Spoorzone is in 2019, met afronding van de laatste restpunten, volledig gerealiseerd. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Spoorzone en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer is hierdoor nul.

A591215 Spoor OV sloopwerk, tijdelijk vz

30-11-2014

0

0

0

0

0

ja

ja

Kredieten worden ingericht conform de vijf deelcontracten. Daarmee is dit nummer overbodig en kan gesloten worden.

A591216 Spoor OV conditionering

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591222 Spoor OV  Akulaan

11-12-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591226 Spoor OV kabels en leidingen

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591227 Spoor OV verwervingen

31-12-2016

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591243 Spoor oost geluidsvoorzieningen

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

De westelijke Spoorzone is in 2019, met afronding van de laatste restpunten, volledig gerealiseerd. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Spoorzone en toerekeningen aan grondexploita-ties. Saldo van dit activanummer is hierdoor nul.

A591250 Spoor west onderdoorgang H'weg

30-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591251 Spoor west Hakselseweg

30-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

De westelijke Spoorzone is in 2019, met afronding van de laatste restpunten, volledig gerealiseerd. Jaarlijks worden alle bestedingen volledig gedekt door onttrekkingen uit de reserve Spoorzone en toerekeningen aan grondexploitaties. Saldo van dit activanummer is hierdoor nul.

A591252 Spoor west rotonde H'weg-Klaphek

30-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591253 Spoor west Klaphekweg incl.kp

1-1-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591254 Spoor west Verlengde Maanderweg

30-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591255 Spoor west Kerkweg

30-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591256 Spoor west aansluiting Frankeneng

30-11-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591257 Spoor west onderdoorgang K'weg

6-1-2017

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591258 Spoor west SOMA

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591259 Spoor west Spoorpad

30-11-2014

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591260 Spoor west fietspad onderdoorgang

4-1-2015

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591261 Spoor west Verlengde Blokkenweg

30-11-2014

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591262 Spoor west Azo kp Zanderij-B'weg

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591263 Spoor west geluidsscherm

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591264 Spoor west raildempers

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591265 Spoor west kabels & leidingen

31-12-2013

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A591266 Spoor west aanpassen riolering

0

0

0

0

0

ja

ja

Idem.

A594100 Westzoom - Haverkamp

15-3-2012

0

0

0

0

0

ja

nee

A594101 Westzoom - Zandscheer

15-3-2012

0

0

0

0

0

ja

ja

A620003 Gemeentelijk landschapsbeh.2016-2019

7-4-2016

268.313

268.313

0

42.782

-42.782

ja

nee

Gekoppeld aan een provinciale subsidie met einddatum 1 mei 2020

A620004 Herstel cultuurhistorische elementen

28-6-2016

75.500

41.797

33.703

33.703

0

ja

nee

Budget wordt besteed aan behoud (in en ex situ) en beheer van cultuurhistorische landschapswaarden en publieke voorlichting daarover. Denk aan grafheuvels, Celtic fields, wildwallen, geschutstellingen, etc. 

A620106 Uit Maatregel Beheerplan Natuur 2000

1-1-2015

25.000

10.453

14.547

14.547

0

ja

nee

Vaststelling van het provinciaal natuurbeheerplan heeft lang op zich laten wachten. Dit is nu vastgesteld en daarmee gaat het project lopen.

A671001 KennisAs Bakens

18-8-2016

150.000

0

150.000

150.000

0

ja

nee

Projecten lopen gelijk op met Parklaan

A671002 KennisAs Parklaan

18-8-2016

2.300.000

0

2.300.000

2.300.000

0

ja

nee

Projecten lopen gelijk op met Parklaan

A671003 KennisAs Short Stay

18-8-2016

250.000

0

250.000

250.000

0

ja

nee

Projecten lopen gelijk op met Parklaan

A680001 Inclusie toegankelijkheid Vastgoed

8-2-2019

200.000

499

199.501

199.501

0

nee

nee

A681003 Verbouwing Kuiperplein 31

14-12-2016

200.000

37.194

162.806

0

162.806

ja

ja

De voorgenomen verbouwing van het Kuiperplein 31 t.b.v. Astrant bleek niet haalbaar binnen de gestelde financiële kaders. Na diverse haalbaarheidsonderzoeken en afstemming tussen Astrant, raad, college en de ambtelijke organisatie zal in 2020 nog een beperkte verbouwing (100 K, nieuw krediet) plaats vinden ten laste van het verstrekte krediet.  Zie ook nr A681042

A681005 Revitalisering zwembad De Peppel

13-4-2017

3.500.000

3.548.762

-48.762

0

-48.762

ja

ja

Dit krediet wordt afgesloten; enkele punten ter afwikkeling lopen via A681050

A681008 Sanitair renovatie bouwdeel A

27-6-2017

185.000

318.804

-133.804

0

-133.804

ja

ja

overschrijding door noodzaak vervangen riolering en verbouwing pantry A2

A681010 Aankoop opstal Gebouw 27

1-9-2017

57.000

57.178

-178

0

-178

ja

ja

A681011 Restauratie Gebouw 27

1-9-2017

614.000

278.953

335.047

0

335.047

ja

ja

overschot door niet geraamde subsidie-ontvangst

A681012 Buitenruimte Gebouw 27

1-9-2017

60.500

54.191

6.309

6.400

-91

ja

nee

A681017 Woonwagen Dirkeweideweg 12

27-11-2017

100.000

93.814

6.186

0

6.186

ja

ja

A681018 Renov kunstgras Sportpark Inschoten

24-4-2018

180.000

188.280

-8.280

0

-8.280

nee

ja

A681019 Renov kunstgras SPP Hoekelumse Eng

24-4-2018

175.000

182.658

-7.658

0

-7.658

nee

ja

A681020 Renov kunstgras SPP Peppelensteeg

24-4-2018

240.000

223.080

16.920

0

16.920

nee

ja

overschot door voordelige aanbesteding

A681021 Renovatie Hockeyvelden Bosrand

24-4-2018

600.000

575.306

24.694

0

24.694

nee

ja

overschot door voordelige aanbesteding

A681022 Aanleg kunstgr Hock-Bosrand toplaag

2-5-2018

230.000

0

230.000

230.000

0

nee

nee

Mogelijk andere invulling van het krediet; hier wordt in 2020 meer duidelijkheid over verwacht.

A681023 Aanleg kunstgras Hock-Bosrand-onder

2-5-2018

200.000

0

200.000

200.000

0

nee

nee

Mogelijk andere invulling van het krediet; hier wordt in 2020 meer duidelijkheid over verwacht.

A681024 Aanleg kunstgras Inschoten toplaag

2-5-2018

250.000

249.390

610

0

610

nee

ja

A681025 Aanleg kunstgras Inschoten onderlaag

2-5-2018

300.000

300.299

-299

0

-299

nee

ja

A681026 Aanleg kunstgras Peppelenst toplaag

2-5-2018

250.000

249.995

6

0

6

nee

ja

A681027 Aanleg kunstgras Peppelst onderlaag

2-5-2018

300.000

300.374

-374

0

-374

nee

ja

A681028 Renovatie Bunschoterweg (Vastgoed)

8-5-2018

220.000

3.856

216.144

216.144

0

nee

nee

A681029 Grond gymzaal Enka

20-6-2018

300.000

7.657

292.343

292.343

0

nee

nee

A681030 Nieuwbouw gymzaal Enka

20-6-2018

1.000.000

96.993

903.007

903.007

0

nee

nee

A681032 Duurz Mesdagstraat basis

30-4-2019

85.293

1.172

84.121

84.121

0

nee

nee

A681034 Duurz Ridderhof basis

2-5-2019

21.257

1.485

19.772

19.772

0

nee

nee

A681036 Duurz Zantenstr basis+dakiso aanv

2-5-2019

45.777

1.296

44.481

44.481

0

nee

nee

A681037 Duurz Zantenstr zonnepanelen aanv

7-5-2019

30.250

0

30.250

30.250

0

nee

nee

A681038 Duurz Essenburg zonnepanelen aanv

7-5-2019

30.250

0

30.250

30.250

0

nee

nee

A681039 Woonwagen Valkenberg 7

20-6-2019

115.000

0

115.000

115.000

0

nee

nee

woonwagen wordt 2020 geleverd

A681040 Renovatie kiosk Markt 2-4

21-6-2019

100.000

1.500

98.500

98.500

0

nee

nee

Begin 2020 wordt gestart met de renovatie van de kiosken

A681041 Renovatie kiosk Markt 8

21-6-2019

50.000

1.500

48.500

48.500

0

nee

nee

Begin 2020 wordt gestart met de renovatie van de kiosken

A681042 Inclusie Kuiperplein 31

16-7-2019

110.000

0

110.000

0

110.000

nee

ja

Dit kredite vervalt. Wel doorstart (100K) maar met nieuw te openen nummer. Zie ook A681003.

A681043 Duurz Kleefsehoek basis+zonnepanelen

17-9-2019

28.664

0

28.664

28.664

0

nee

nee

A681045 Renovatie Ridderhof 15

11-11-2019

245.000

0

245.000

245.000

0

nee

nee

A681046 Renovatie toplaag atletiekbaan

11-11-2019

165.000

0

165.000

165.000

0

nee

nee

A681047 Renovatie honkbalveld Moorfielders

11-11-2019

450.000

0

450.000

450.000

0

nee

nee

A681048 Renovatie hekwerk honkbalveld Moorf

11-11-2019

230.000

0

230.000

230.000

0

nee

nee

A681049 Renovatie toplaag skeelerbaan

11-11-2019

180.000

0

180.000

180.000

0

nee

nee

A681050 Afrondingr revitalis. 2018 De Peppel

25-11-2019

100.000

-59.286

159.286

100.000

59.286

nee

nee

A683004 Transf Schoolstraat 14 Brandweerkaz

29-8-2018

1.400.000

129.830

1.270.170

1.270.170

0

nee

nee

A683005 Buitenruimte Brandweer Schoolstr 14

29-8-2018

50.000

18.662

31.338

31.338

0

nee

nee

A683006 Duurzaamheid Halderweg basis

7-5-2019

21.252

1.521

19.731

19.731

0

nee

nee

A683008 Duurzaamh Platanenweg basis

7-5-2019

27.868

57.371

-29.503

-29.503

0

nee

nee

Mogelijk verrekening krediet met A683010

A683010 Renovatie Platanenweg 2

11-11-2019

245.000

0

245.000

245.000

0

nee

nee

A683011 Renovatiie toplaag kunstgras DVO

11-11-2019

200.000

0

200.000

200.000

0

nee

nee

A684002 Aanleg kunstgras Lunteren toplaag

2-5-2018

250.000

154.171

95.829

95.829

0

nee

nee

Mogelijk andere invulling van het krediet; hier wordt in 2020 meer duidelijkheid over verwacht.

A684003 Aanleg kunstgras Lunteren onderlaag

2-5-2018

200.000

350

199.650

199.650

0

nee

nee

Idem.

A684004 Renov Kerkhofln Lunteren (Vastgoed)

8-5-2018

220.000

2.256

217.744

217.744

0

nee

nee

A684005 Duurz Lage Valkseweg basis+zonnepan

17-9-2019

13.828

0

13.828

13.828

0

nee

nee

A685003 Duurzaamh Molenweg 8 basis+zonnepan.

7-5-2019

127.655

2.561

125.094

125.094

0

nee

nee

A685004 Terugname brandweerkazerne Harskamp

3-9-2019

305.000

278.939

26.061

0

26.061

nee

ja

Kosten koper te hoog geraamd

A686001 Nieuwbouw gymzaal, Schoolstraat

5-6-2019

1.130.000

0

1.130.000

1.130.000

0

nee

nee

Is onderdeel van de totale nieuwbouw scholen en gymlokaal Ederveen

A688001 MFA Otterlo - grondverwerving

20-9-2016

576.000

1.909

574.091

574.091

0

ja

nee

Dit project staat 'onhold' ivm de PAS-discussie. Onderzoek wordt gedaan naar een alternatief.

A688002 MFA Otterlo - opstallen

20-9-2016

3.431.445

181.040

3.250.405

3.250.405

0

ja

nee

Dit project staat 'onhold' ivm de PAS-discussie. Onderzoek wordt gedaan naar een alternatief.

A688007 Bosgrond Koeweg

31-12-2018

13.155

13.155

0

0

0

nee

ja

A750000 R&T Mountainbike paden

27-7-2017

150.000

134.787

15.213

15.213

0

ja

nee

Project is grotendeels afgerond, laatste zaken worden in 2020 gerealiseerd

A751001 R&T Ruiter-/men netwerk

30-7-2019

100.000

75.777

24.224

24.224

0

nee

nee

Verwachting is dat dit project in 2020 wordt afgerond

A991124 Plaatsen extra paslezers

11-7-2016

30.000

27.798

2.202

0

2.202

ja

ja

Afgerond

A991127 Inrichting o.a. balies Raadhuis D0

11-7-2016

232.000

209.407

22.593

0

22.593

ja

ja

Afgerond

A991131 Aanpassing Aula Ede

20-6-2017

363.000

363.595

-595

0

-595

ja

ja

A991137 Koeling servers en verlichting Werf

21-11-2017

45.000

9.824

35.176

0

35.176

ja

ja

De werf wordt verder niet als serverpark gebruikt, derhalve geen verdere investering benodigd.

A991138 Luchtbehandeling archief Raadhuis

21-11-2017

20.000

0

20.000

20.000

0

ja

nee

Reeds ontvangen offertes liepen dermate uiteen dat nog niet bekend ons of krediet toereikend zou zijn. Nulmeting ITN loopt nog.

A991140 Klimaatinstallatie uitbreiding

20-11-2018

150.000

16.394

133.606

133.606

0

nee

nee

In 2020 wordt onderzocht wat mogelijke oplossingen zijn.

A991141 Scanstraat REPRO PADI

8-2-2019

32.000

40.287

-8.287

0

-8.287

nee

ja

Meer uren besteed inzake de nazorg op het project en extra kosten voor training.

A992285 Optimalisatie financiele waardeketen

4-5-2017

100.000

50.711

49.289

0

49.289

ja

ja

Restant benodigd voor vervolg in 2020.

A992295 E-HRM

5-12-2017

300.000

289.945

10.055

0

10.055

ja

ja

A992296 2017-2020 Verv Toegangbeheersyst.

5-9-2017

370.000

397.986

-27.986

0

-27.986

ja

ja

Softwarematig probleem en probleem in koppelingen met communicatiesysteem heeft geleid tot overschrijding.

A992309 Iphone's 2019

6-2-2019

85.000

72.609

12.391

0

12.391

nee

ja

Minder Iphones gekocht dan verwacht.

A992310 Laptops

6-2-2019

80.000

96.585

-16.585

0

-16.585

nee

ja

Meer laptops gekocht dan verwacht.

A992311 Aanschaf thin clients 2019

6-2-2019

500.000

493.763

6.237

0

6.237

nee

ja

A992312 Beheertool AD (IAM)

8-5-2019

85.000

66.219

18.781

18.781

0

nee

nee

A992313 Edge Firewall

16-5-2019

100.000

109.904

-9.904

0

-9.904

nee

ja

Meer uren dan verwacht nodig gehad voor inrichting Firewall.

A992314 Vervanging MOOR

16-5-2019

75.000

36.421

38.580

38.580

0

nee

nee

A992315 Nutanix nodes

6-8-2019

91.660

164.899

-73.240

0

-73.240

nee

ja

Vervroegde investering in nieuwe Nutanix.

A992316 RPA

6-8-2019

40.000

23.584

16.416

0

16.416

nee

ja

Werkzaamheden rondom installatie platform vielen mee.

A992317 Perpetual licenties Citrix

8-8-2019

68.564

68.564

0

0

0

nee

ja

A992318 TSA Koppelingen

6-8-2019

80.000

0

80.000

80.000

0

nee

nee

A992320 Vervanging fat clients

8-10-2019

75.000

3.735

71.265

71.265

0

nee

nee

A992321 Implementatie BBV-ID

15-10-2019

140.000

15.337

124.663

124.663

0

nee

nee

A992322 Integrale Zoekmachine

15-10-2019

120.000

85.168

34.832

34.832

0

nee

nee

A993107 Bedrijfsauto's L&V 2019

20-2-2017

131.784

131.784

0

0

0

ja

ja

Deels vertraging i.v.m. SWB. Er komt een nieuw vervangingsplan

A993108 Bedrijfsauto's L&V 2020

20-2-2017

198.806

0

198.806

198.806

0

ja

nee

Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen

A993110 Bedrijfsauto's L&V 2017-b

31-12-2018

168.917

0

168.917

168.917

0

nee

nee

Vertraging i.v.m. SWB. Er komt een nieuw vervangingsplan

A993111 Bedrijfsauto's L&V 2018-b

31-12-2018

254.768

0

254.768

254.768

0

nee

nee

Vertraging i.v.m. SWB. Er komt een nieuw vervangingsplan

A191054 IP 2017 Van Heeckerenlaan

18-5-2017

48.032

48.374

-343

0

-343

ja

ja

werk is gerealiseerd

A684007 Duurz Marskamp 12 - maatwerk+

24-9-2019

7.000

0

7.000

7.000

0

nee

nee

A161005 BBP- Vossenakker e.o.

8-11-2019

58.500

1.375

57.126

57.126

0

nee

nee

Afrondende werkzaamheden, inclusief bijdragen disciplines vindt plaats in 2021.

A246036 Calvijn 1e inr. + meubilair groep 21

18-12-2019

31.084

0

31.084

31.084

0

nee

nee

Start in 2020

A681051 Afronding sporthal Kenniscampus

12-12-2019

100.000

0

100.000

100.000

0

nee

nee

A191076 Verv. Wegen Kinderb. Oude Hofstee

31-12-2019

30.000

20.000

10.000

10.000

0

nee

nee

Werk is in uitvoering, nog niet afgerond

A655002 Grond uitbr.bedrijventerrein H'kamp

31-12-2019

0

596.250

-596.250

0

-596.250

nee

ja

Overheveling vanuit de grondexploitatie naar de MVA

A680002 Open Sport park

31-12-2019

545.000

35.124

509.876

300.000

209.876

nee

nee

2020 wordt het krediet van 300K uitgegeven. Het restant wordt in 2020 gecorrigeerd naar een ander krediet (is hier tijdelijk op geparkeerd).

Totaal

129.129.451

41.344.236

87.785.214

87.811.843

-26.629

 

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49