Home

Algemeen

Concept besluit

1.

de Programmarekening 2019 vast te stellen;

2.

aan de Algemene reserve bodemvoorziening (resultaat algemene dienst) te onttrekken

€ 19.000

3.

aan de Algemene reserve bodemvoorziening (resultaat grondzaken) toe te voegen

€ 2.726.000

4.

over te gaan tot de volgende specifieke resultaatbestemmingsvoorstellen:

a.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Pilot

Logeerzorg.

€ 50.000

b.

Toevoegen aan de reserve Onderwijs achterstandenbeleid de middelen

Onderwijsachterstanden.

€ 76.000

c.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Implementatie omgevingswet.

€ 205.000

d.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Regie op de ondergrond.

€ 50.000

e.

Toevoegen aan de reserve Overgangsrecht FLO de middelen
FLO Brandweer.

€ 294.000

f.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Dierenasiel Hof van Ede.

€ 328.000

g.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen Regio Deal.

€ 4.509.000

h

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Perspectief op Werk.

€ 1.000.000

i.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Klimaatmiddelen.

€ 262.000

j.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Proeftuinen.

€ 106.000

k.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Pilot Roma en Sinti.

€ 35.000

l.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Impuls regionale samenwerking GGZ.

€ 30.000

m.

Toevoegen aan de reserve Overlopende verplichtingen de middelen
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie.

€ 14.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49