Home

Investeringsfonds Impuls Ede

In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de uitgaven die ten laste zijn gekomen van de reserve investeringsfonds impuls Ede.

Investeringsfonds Impuls Ede

 bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

2019

2019

Food, landbouw en WFC

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

777

777

Buitengebied:

* Landelijk gebied als proeftuin 

860

860

* Formatie inventarisatie buitengebied

107

107

Kennishart van Foodvalley (KennisAs)

302

302

WFC

495

495

2.541

2.541

Duurzaamheid en natuur

Ede Energieneutraal 2050

810

810

Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit

403

243

Naar een klimaatrobuust Ede

135

59

1.348

1.112

Regiodeal Foodvalley

300

11

Overig inclusief aflopende programma's

Citymarketing

256

256

Evenementen

182

165

Levendig Centrum

675

675

Revitalisering (economie)

90

0

Verkabeling hoogspanningslijnen

86

55

1.589

1.162

Totaal

5.478

4.815

 

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49