Investeringsfonds Impuls Ede

Speerpuntprogramma's

Door de strategische keuze voor Food is Ede een gevestigde gesprekspartner, zowel lokaal, in de regio als op nationaal niveau. Vanuit het speerpunt Food zijn in 2019 diverse projecten uitgevoerd, zoals het terugdringen van voedselverspilling (Food2ndlife en Voedselsurplus), het verstevigen van voedselonderwijs. Ook is er in samenwerking met Menzis een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgezet. Intern is consequent de nadrukkelijke samenwerking met andere beleidsvelden gezocht om de doelstellingen van Food te borgen in relevante projecten, ontwikkelingen en beleidsnota’s zoals het sportakkoord, de omgevingsvisie en de in wording zijnde nota publieke gezondheid. In 2019 is er vanuit het koploperschap rondom een integraal voedselbeleid veel ingezet op strategische samenwerking met partners, zowel intern als extern. Zo is er gestart met het invullen van de regionale Coalitie Preventie in de Foodvalley, waarbij wordt ingezet op een gezonde leefstijl en preventie van leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Door stevige inzet vanuit het programma Food is daarnaast de Regio Deal verder ontwikkeld, zowel op inhoud als op governance. Daardoor ligt er een inhoudelijk sterk programma dat bij de uitvoering nadrukkelijk bijdraagt aan de Edese doelen en profilering. Vanuit de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda is focus gekozen op inzet voor een gezonde voedselomgeving; deze samenwerking wordt nu verder vormgegeven. De Regio Foodvalley, met Ede als deelnemende gemeente, heeft als voorloper in Nederland in 2019 ingezet op het project Restaurants van Morgen, en heeft hiermee nationaal de aandacht getrokken. Acht restaurants in de gemeente Ede zijn begeleid om te komen tot een gezonder en duurzamere menukaart. Binnen de eveneens regionaal, en in samenwerking met andere Edese speerpunten, uitgevoerde Masterclass Korte Ketens leerden boeren nieuwe concepten en verdienmodellen ontwikkelen om hun bedrijven toekomstbestendig te maken.

 

 bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

777

777

0

 

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49