Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 1 - Overzicht van reserves

 

Progr.

Type reserve

I/S

Rente ja/nee

Nr.

Naam reserve

Boekwaarde 01-01-2019

Resultaat-bestemming vorig jaar

Boekwaarde 01-01 na resultaat-bestemming

Rente

Bij

Af

Afschrijvings-bijdrage

Boekwaarde 31-12-2019

1

OBR

I

Nee

R430

Onderwijs - Huisvesting

1.917.568

0

1.917.568

0

0

-136.425

0

1.781.143

1

OBR

I

Nee

R440

Cultuur

460.183

0

460.183

0

56.887

-111.852

0

405.218

1

OBR

I

Ja

R441

Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds

468.310

0

468.310

14.049

3.205

-250.000

0

235.564

1

OBR

I

Nee

R442

Kunstaankopen

380.024

0

380.024

0

50.000

-23.656

0

406.368

1

OBR

I

Nee

R443

Monumenten

217.245

0

217.245

0

120.000

-130.000

0

207.245

1

ERK

S

Ja

R647

Sporthal Ut Sporthuus

870.192

0

870.192

26.106

0

0

-47387

848.911

1

ERK

S

Ja

R660

Museum Oud Lunteren

33.825

0

33.825

1.015

0

0

-1629

33.211

1

ERK

S

Ja

R661

Kijk- en Luistermuseum

22.734

0

22.734

682

0

0

-2013

21.403

2

OBR

I

Nee

R433

Onderwijs - Achterstandsbeleid

1.665.191

0

1.665.191

0

182.529

-60.901

0

1.786.819

3

OBR

I

Ja

R439

Legaat van Lagen

391.256

0

391.256

11.738

0

-5.600

0

397.394

3

OBR

I

Nee

R453

Inburgering

284.266

0

284.266

0

0

-284.266

0

0

3

OBR

I

Nee

R456

Arbeidsmarkt Regio Foodvalley

2.046.594

0

2.046.594

0

172.000

-730.202

-0,01

1.488.392

3

OBR

I

Nee

R460

Maatschappelijke opvang

2.393.628

0

2.393.628

0

450.489

-348.414

0

2.495.703

3

OBR

I

Nee

R461

Vrouwenopvang/geweld in afh.relaties

337.133

0

337.133

0

122.000

-121.633

0

337.500

3

OBR

S

Nee

R462

Opvang Beschermd Wonen

3.354.560

-561.000

2.793.560

0

106.966

-760.000

0

2.140.526

3

OBR

I

Nee

R463

Fonds Impuls Sociaal Domein

915.517

0

915.517

0

970.403

-861.822

0

1.024.098

4

OBR

I

Nee

R411

Parkeren

118.174

0

118.174

0

130.616

0

0

248.790

4

ERK

S

Ja

R681

Kapitaallasten Verkeer

236.343

0

236.343

7.090

0

0

-13247

230.186

4

ERK

S

Ja

R682

Kapitaallasten Parkeren

133.509

0

133.509

4.005

0

0

-7518

129.996

5

BR

S

Nee

R300

Afval

3.306.557

0

3.306.557

0

0

-30.073

0

3.276.484

5

OBR

I

Ja

R470

Spoorzone Ede

13.398.219

0

13.398.219

401.947

375.668

-510.763

0

13.665.071

5

OBR

I

Ja

R471

Parklaan

3.905.183

0

3.905.183

117.155

1.263.553

-2.616.993

0

2.668.898

5

OBR

I

Nee

R475

Landschapsfonds

109.435

0

109.435

0

13.823

-65.000

0

58.258

5

OBR

I

Ja

R477

Starters- en doorstromers

2.242.535

0

2.242.535

67.276

122.944

-238.613

0

2.194.143

5

OBR

I

Nee

R480

Bodemsanering

334.212

0

334.212

0

50.000

-102.894

0

281.318

5

ERK

S

Ja

R680

Structuurvisie Buitengebied

257.915

0

257.915

7.737

65.000

0

0

330.652

5

ERK

S

Ja

R683

R&T route structuren

185.400

0

185.400

5.562

20.000

0

0

210.962

5

BRG

I

Nee

R700

Grondbedrijf

2.700.000

0

2.700.000

0

0

-2.700.000

0

0

6

OBR

I

Nee

R400

Overgangsrecht FLO

888.385

0

888.385

0

0

0

0

888.385

7

OBR

I

Nee

R416

Begraven

784.255

0

784.255

0

0

-212.573

0

571.682

7

OBR

I

Nee

R417

Groot onderhoud openbare ruimte

2.617.582

0

2.617.582

0

76.000

-190.912

0

2.502.670

7

ERK

S

Ja

R605

Riolering buitengebied

7.267.798

0

7.267.798

218.034

0

0

-711961

6.773.871

8

AR

I

Nee

R100

Algemene reserve

17.494.320

3.936.088

21.430.408

0

6.511.000

-10.794.281

0

17.147.127

8

OAR

S

Ja

R200

Algemene reserve - Begroting

6.620.841

0

6.620.841

198.625

0

-198.625

0

6.620.841

8

OAR

S

Ja

R201

Algemene reserve - Rente begroting

9.656.273

0

9.656.273

289.689

0

-289.689

0

9.656.273

8

OBR

I

Nee

R491

Lokale arbeidsvoorwaarden

280.614

-102.000

178.614

0

102.000

-123.909

0

156.705

8

OBR

I

Nee

R492

BTW - Compensatiefonds

540.289

0

540.289

0

2.313.521

-2.052.982

0

800.829

8

OBR

I

Ja

R493

Cofinanciering

45.067

-45.067

0

0

0

0

0

0

8

OBR

I

Nee

R495

Overlopende verplichtingen

815.677

1.700.000

2.515.677

0

32.000

-1.643.289

0

904.388

8

OBR

I

Nee

R499

Investeringsfonds Impuls Ede

2.112.030

45.067

2.157.097

0

4.650.000

-4.815.674

0

1.991.423

8

PBR

I

Nee

R500

Bedrijfsmiddelen - Personeel

1.481.620

526.270

2.007.890

0

4.039.055

-3.553.328

0

2.493.618

8

PBR

I

Ja

R501

Bedrijfsmiddelen - Kapitaallasten

187.710

0

187.710

5.631

797.435

-517.908

-367959

104.909

8

PBR

I

Ja

R502

Bedrijfsmiddelen - Algemeen

4.719.918

0

4.719.918

141.598

590.914

-925.163

-156294

4.370.973

8

PBR

I

Ja

R503

Bedrijfsmiddelen - Huisvesting

2.569.736

0

2.569.736

77.092

826.179

-393.742

-150702

2.928.564

8

PBR

I

Nee

R504

Bedrijfsmiddelen - Automatisering

3.499.336

0

3.499.336

0

2.627.705

-3.231.395

0

2.895.646

8

PBR

I

Nee

R505

Herbezettingsgelden

424.270

-424.270

0

0

0

0

0

0

8

ERK

I

Ja

R621

Egal.res.Kaplast gem.vastgoed

12.968.093

0

12.968.093

389.041

0

0

-942813

12.414.321

8

ERK

I

Ja

R622

Egal.res.Kaplast OHW

2.485.001

0

2.485.001

74.550

0

-74.550

0

2.485.001

8

ERK

S

Nee

R623

Reserve exploitatie vastgoed

649.712

0

649.712

0

180.624

0

-98049

732.287

Totaal

120.794.235

5.075.088

125.869.323

2.058.622

27.022.517

-39.107.128

-2.499.572

113.343.763

Reservetype

Omschrijving Reservetype

AR

Algemene reserve

BR

Bestemmingsreserve

BRG

Bestemmingsreserve grondbedrijf

ERK

Egalisatiereserve kapitaallasten

OAR

Overige algemene reserve

OBR

Overige bestemmingsreserve

PBR

Personeel- en bedrijfsreserve

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49