Programmaverantwoording

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van de gemeente Ede wordt beschreven in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
In het plan wordt rekening gehouden met recente en (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen op veiligheidsgebied. Veiligheid heeft een grensoverschrijdend karakter, daarom is samenwerking met andere gemeenten wenselijk en worden regionale elementen in het beleid meegenomen. Dit kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen 78 gemeenten in het politiedistrict Oost-Nederland. Dit resulteert in een permanente veiligheidsstrategie waarin gemeenschappelijk aan te pakken thema's worden benoemd. Het veiligheidsbeleid heeft aandacht voor preventie. Veiligheid wordt bevorderd door een inclusieve maatschappij, waarin cohesie tussen mensen en bevolkingsgroepen wordt gestimuleerd. Daarom is samenhang met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld op sociaal gebied, dan ook een randvoorwaarde voor een goed veiligheidsbeleid. Uiteraard wordt de samenwerking voortgezet met de verschillende ketenpartners (bijvoorbeeld: politie en OM) die zich bezighouden met veiligheid en criminaliteitsbestrijding. De gemeente behoudt hierbij haar coördineerde rol en zal zo nodig als trekker fungeren bij complexe veiligheidsvraagstukken. Een voorbeeld hiervan is het Interventieteam. Ontwikkelingen op veiligheidsgebied worden blijvend gemonitord, zodat flexibel geacteerd kan worden.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 11.179

2,8 %

Baten

€ 2.049

0,5 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49