Veiligheid

Indicatoren

Indicatoren

Beeldindicatoren

Metingen

Streef-

Referentie

2017

2018

2019

waarde (2)

waarde (3)

Aantal aangetroffen hennepkwekerijen/drugspanden (1)

13

10

nnb

n.v.t.

Gegevens 2019 beschikbaar medio 2020.

Aantal verdachten misdrijven tot 25 jaar (1)

330

310

nnb

n.v.t.

Aantal 2018 is een voorlopig aantal.

Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven

3,5

3,7

3,8

n.v.t.

5,8

Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Aantallen 2018 en 2019 zijn voorlopige aantallen.

Percentage rijden onder invloed van totaal aantal geregistreerde misdrijven (1)

3

3

4

n.v.t.

Percentages 2018 en 2019 zijn voorlopige percentages.

Aantal aanhoudingen gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden (1)

357

240

nnb

n.v.t.

Gegevens 2019 beschikbaar medio 2020.

Percentage van de spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is

94,5

92,5

nnb

n.v.t.

Het percentage geldt voor de hele VGGM-regio. Percentage 2019 in afwachting van cijfers uit de buurregio's.

Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijden

68

74

69

n.v.t.

Effectindicatoren

Metingen

Streef-

Referentie

2017

2018

2019

waarde (2)

waarde (3)

Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt

81

-

82

85

Wordt tweejaarlijks gemeten.

Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

4,8

4,7

7,3

4,0

Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. Aantallen 2018 en 2019 zijn voorlopige aantallen.

Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden

4,4

-

5,0

4,3

Wordt tweejaarlijks gemeten.

Percentage inwoners dat overlast ervaart van groepen jongeren

6,0

-

7,2

5,8

Wordt tweejaarlijks gemeten.

Meldingen overlast jeugd (1)

425

415

475

400

Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon

701

657

628

600

Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen

3,6

3,8

2,4

3,0

2,9

Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners.

Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen (1)

727

725

476

700

Aangiften geweld uitgaansgebied (1)

66

68

69

65

Gegevens 2019 beschikbaar medio 2020.

Prestatie-indicatoren

Metingen

Streef-

Referentie

2017

2018

2019

waarde (2)

waarde (3)

Aantal vuurwerkvrije zones (1)

5

10

11

15

(1)   Nieuwe indicator
(2)    Streefwaarde voor het jaar 2020
(3)   Referentiewaarde gemeenten 100.000-300.000 inwoners Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. laatst beschikbare meting)

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49