Programmaverantwoording

Maatschappelijke voorzieningen

Onderwijshuisvesting
Wij dragen samen met schoolbesturen zorg voor kwalitatief goede en toegankelijke schoolgebouwen voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs als speciaal onderwijs. Hierbij streven we ernaar dat de schoolgebouwen duurzaam zijn en dat er een goed binnenklimaat is voor de kinderen en leerkrachten. Ook maken we de samenwerking tussen het onderwijs en voor-, tussen- en naschoolse voorzieningen mogelijk.

Sport
De meeste mensen sporten omdat ze sport leuk vinden, voor hen is sporten een doel op zich. Daarnaast kan sport een middel zijn om bijvoorbeeld je gezondheid te verbeteren, zorgen voor meer participatie of het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Om sport als doel én als middel te ondersteunen, bieden wij passende faciliteiten voor binnensport, buitensport en voor het zwemmen. Daarnaast ondersteunen en stimuleren wij sportverenigingen bij het aanbieden van sport en hun maatschappelijke rol.

Cultuur
Kunst en cultuur dragen bij aan de samenleving, ze verrijken, verdiepen en geven kleur. We maken zichtbaarder wat er aan kunst en cultuur in Ede is. Daarnaast creëren we ruimte voor meer kunstuitingen en cultuurbeleving in Ede. Wij ondersteunen daarom een goed cultuuraanbod in onze gemeente zodat het in Ede aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen. Hierbij is voor ons het uitgangspunt dat alle kinderen kennis kunnen maken met en een basis krijgen van de verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed via cultuureducatie.

Erfgoed
Ede heeft specifieke cultuurhistorische kwaliteiten waaraan de gemeente zijn identiteit ontleent. Het is onze wettelijke taak om deze te beschermen, in stand te houden, te versterken en zo goed mogelijk zichtbaar en beleefbaar te maken. Soms door erfgoed een culturele herbestemming te geven, soms door cultuurhistorie inspiratiebron te laten zijn bij nieuwe ontwikkelingen. We ontsluiten erfgoedinformatie, toetsen plannen, ondersteunen instandhouding (ook financieel), en stimuleren en faciliteren ruimtelijke projecten, evenementen en educatieve projecten gericht op erfgoed. Voorbeelden zijn de ontwikkelingen op het ENKA- en kazerneterrein (restauratie en herbestemming erfgoed, door cultuurhistorie beïnvloede nieuwbouw, ontwikkeling World Food Center, etc.).

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 22.351

5,6 %

Baten

€ 1.254

0,3 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49