Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2019

Begroting

Realisatie

Algemene uitkering

192.830

199.447

Bespaarde rente

3.728

3.728

Onvoorzien

100

55

Dividend BNG

299

309

Dividend ACV

260

285

OZB

24.638

24.666

Hondenbelasting

356

351

Toeristenbelasting

896

919

Forensenbelasting

740

744

Totaal

223.847

230.504

 
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49