Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Bedragen x € 1

G.H. Hagelstein

J. van Delden

P.C.M. van Elteren

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

01/01-28/02

01/09-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

nee

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

108.632,32

27.579,43

64.320,00

Beloningen betaalbaar op termijn

18.973,08

3.309,00

0,00

Bezoldiging

127.605,40

30.888,43

64.320,00

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000,00

31.358,90

64.843,84

 (algemeen maximum heel jaar € 194.000)

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Bedragen x € 1

G.H. Hagelstein

J. van Delden

P.C.M. van Elteren

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-13/12

01/01-31/12

zie tabel 1b

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

105.224,60

119.562,80

Beloningen betaalbaar op termijn

17.853,24

18.105,60

Bezoldiging

123.077,88

137.668,40

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Bedragen x € 1

P.C.M. van Elteren 

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2019

2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

01/01-31/08

01/09-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

8

4

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187

€ 182

Maxima op basis van de normbedragen per maand

169.400

101.200

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

270.600

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja, in 2019 € 120

Ja, in 2018 € 120

Bezoldiging in de betreffende periode

128.280

75.120

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

203.400

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. 

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49