Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Lokale overheden vallen vanaf 2016 onder de Wet op de Vennootschapsbelasting (VPB). Elk jaar wordt geïnventariseerd welke activiteiten onder het VPB-regime vallen. In 2016, 2017 en 2018 zijn de activiteiten van de gemeente (inclusief Grondzaken) als niet VPB-plichtig bestempeld. Over de jaren 2016 en 2017 is er een nul aangifte gedaan. Het zij bekend dat de belastingdienst landelijk een aantal standpunten inneemt, waardoor een definitief akkoord op de aangifte nog op zich laat wachten. Een van de onderwerpen waarover de meningen van de gemeente en de belastingdienst verschillen betreft de reclame opbrengsten. De inventarisatie voor 2019 wordt binnenkort uitgezet en de aangifte 2018 zal ingediend worden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49