Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

De begrotingsrechtmatigheid wordt bezien binnen het totaal van een programma. Volgens het Platform Rechtmatigheid behoeft alleen de lastenkant in de rechtmatigheidstoets voor het begrotingscriterium betrokken te worden. Het normenkader is daar op ingericht. Blijven de lasten binnen het totaal van het programma, dan zijn deze rechtmatig.
Uit het overzicht van gerealiseerde baten en lasten komt bij het programma Bestuur en Organisatie een overschrijding van de lasten naar voren. Deze passen binnen het bestaande beleid. Derhalve tellen ze niet als fout mee in het oordeel van de onafhankelijke accountant over de rechtmatigheid.

Programma Bestuur en Organisatie
Past binnen bestaande beleid: wettelijke plicht dan wel gecompenseerd door direct gerelateerde baten.

  • De overschrijding op pensioenverplichting politieke ambtsdragers (€ 0,9 miljoen) betreft een wettelijke plicht om voorziening op voldoende niveau te brengen.
  • Voor de volgende posten is sprake van een overschrijding waar tegenover direct gerelateerde baten staan:
    • Gastheerschap Jeugd (€ 0,9 miljoen);
    • Bestuurlijke samenwerking Gebiedsopgave Veluwe, Vitale Vakantieparken en Foodvalley (€ 1,8 miljoen);
    • Samenwerkbedrijf (€ 0,9 miljoen).
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49