Paragrafen

Lokale heffingen

Het Centrum voor Onderzoek en Economie van de Lagere Overheden meet jaarlijks de lokale belastingdruk van de Nederlandse gemeenten. De indicator ‘woonlasten meerpersoonshuishouden’ geeft inzicht in de ontwikkeling van de Edese woonlasten in relatie tot die van de overige gemeenten. De indicator bestaat uit de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen. De gemiddelde woonlasten zijn gestegen ten opzichte van 2018. De woonlasten in Ede kende een dalende trend vanwege dalende lasten voor de riool- en afvalstoffenheffing. Deze dalende trend werd in 2017 en 2018 tijdelijk versterkt door de OZB-korting voor eigenaren van woningen. 2019 was het eerste jaar zonder deze korting. Dat vertaalt zich naar een stijging in de woonlasten.

Inwoners van Ede komen in aanmerking voor kwijtschelding wanneer zij een inkomen en/of vermogen hebben dat niet hoger is dan de (landelijk) vastgestelde norm die de gemeente hiervoor mag hanteren. De hoogte van de inkomensnorm is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en gelijk aan de bijstandsnorm. De vermogensnorm voor de kwijtschelding is anders dan de bedragen in de bijstandswetgeving. Voor een alleenstaande is de vermogensvrijstelling in 2019 € 1.450 en voor een gezin € 2.030. Naast deze vermogensvrijstelling is nog een separate vrijstelling van kracht wanneer een motorrijtuig aanwezig is in het huishouden. In 2019 was een bedrag van € 536.000 geraamd voor kwijtschelding (afval, riool en hondenbelasting). Het werkelijk kwijtgescholden bedrag is € 512.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49