Paragrafen

Lokale heffingen

Het beleid is dat de opbrengst van de heffingen gecorrigeerd wordt voor inflatie. Voor 2019 betrof dit een inflatiecorrectie van 2,25%. Bij vier heffingen is conform besluitvorming Programmabegroting 2019-2022 geen inflatiecorrectie toegepast. Dit zijn de afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en reclamebelasting.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49